ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον κορμό της Ιωνάς Στρούμσας ΑΕ. Η εταιρεία διασφαλίζει ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται δημιουργικά οι εργαζόμενοι.

Η εταιρεία απασχολεί περί τους 140 εργαζομένους εκ των οποίων 3 φαρμακοποιούς, και 20 με πτυχίο βοηθού φαρμακοποιού. Καταβάλλεται μια διαρκής προσπάθεια επιμόρφωσης και ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων. Διοργανώνονται σεμινάρια, εξειδικευμένα μαθήματα και υπάρχει μια διαρκής εσωτερική εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων.

Στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (παραγγελιοληψία ή εξυπηρέτηση πελατών) απασχολούνται τηλεφωνήτριες οι περισσότερες εκ των οποίων με πτυχίο βοηθού φαρμακοποιού και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου. Είναι άριστα καταρτισμένοι επαγγελματίες που γνωρίζουν τις ανάγκες και την λειτουργία του φαρμακείου και μπορούν να εξηπηρετήσουν άμεσα και γρήγορα. Στόχος είναι ο συνεργάτης της εταιρείας - επιστήμονας φαρμακοποιός - να μπορεί να επικεντρωθεί απρόσκοπτα στο έργο του.

Στον χώρο της αποθήκης απασχολούνται εργαζόμενοι με πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στον χειρισμό φαρμακευτικών προϊόντων. Στόχος είναι η διαχείριση των προϊόντων βάση αυστηρών διαδικασιών που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.

Στο φαρμακείο τα προϊόντα φτάνουν με επαγγελματίες οδηγούς που καθημερινά εκτελούν περί τα 150 δρομολόγια διανύοντας 18.000 χλμ. Στόχος είναι η ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των προϊόντων στον τελικό παραλήπτη με τήρηση όλων των διαδικασιών περί ορθής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.

Aριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες αποτελούν τον κορμό της Ιωνάς Στρούμσας ΑΕ. Είναι εδώ για να διασφαλίζουν τόσο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη όσο και την ορθή διαχείριση των φαρμακευτικών προϊόντων.
Αρχική | Προφίλ | Ανθρώπινο Δυναμικό | Οικονομικά Στοιχεία | Εγκαταστάσεις | Πρόσβαση | Επικοινωνία | English